logo společnosti NEOFIN, spol. s r.o.
Financování
komerčních
nemovitostíBezúčelové úvěry
a novinkyPodnikatelské úvěry


Hypotéka
pro začátečníkyPostup při realizaci, vstupní podklady


Bezplatná poradna


Profil společnosti,
spolupráce, KONTAKTYVzory financovaných objektů 

 

Financování komerčních nemovitostí

NEOFIN, spol. s r.o. zajišťuje financování a refinancování veškerých úkonů stran nemovitostí.

Dokážeme zajistit financování nákupu, dražby, výstavby, rekonstrukce, oddlužení, vypořádání majetkových podílů, refinancování dříve vložených prostředků do nemovitosti. Zařídíme nejvýhodnější přeúvěrování dosavadního drahého úvěru váznoucího na nemovitosti. Zajistíme úvěr na vyplacení závazků vlastníka nemovitosti, a to i těch, které nejsou zajištěny zástavním právem k předmětné nemovitosti. Další samostatnou nabídkou je zajišťování dražebních úvěrových příslibů a bezúčelových půjček na nemovitosti.

Společnost NEOFIN, spol. s r.o. se specializuje na komplexní financování veškerých typů komerčních nemovitostí po celé ČR.

Naše 100% asistence umožňuje našim klientům věnovat se v průběhu vyřizování úvěru svému podnikání a nebýt rušeni schůzkami, zdlouhavou komunikací s bankami a přípravou složitých podkladů, které často nesplní svůj účel. Samostatně, rychle a bezplatně vypracujeme srovnávací nabídku financování vašich potřeb s podrobnou analýzou veškerých aspektů a povinností v rámci úvěrového vztahu po celou dobu jeho trvání.

Sami tak nejlépe posoudíte, jak nepřesné může být pouhé srovnání reklamních šotů a tabulek v masmédiích.

Způsob naší práce i krátkou prezentaci typových referenčních případů naleznete v sekci Postup při realizaci případně též Profil, společnosti, spolupráce, kontakty.

Oddíl "Hypotéka pro začátečníky" vás informuje o možnostech řešení financování bytové problematiky prostřednictvím společnosti NEOFIN, spol. s r.o. Pokud se neorientujete ve slovníku bankovních poradců, jste pracovně vytíženi nebo příliš unaveni přemírou jásavé reklamy, vstupte do oddílu "Hypotéka pro začátečníky".

Naše nabídka financování platí pro právnické i fyzické osoby (RČ/IČO) a pro kompletní škálu nemovitostí. Mezi našimi referenčními případy (viz. samost. oddíl) naleznete úspěšně zajištěné úvěry na nákup, oddlužení či kompletní rekonstrukce administrativních budov, polyfunkčních objektů, objektů občanské vybavenosti na sídlištích, hotelů, penzionů, restaurací, výrobních a skladovacích budov, bytových domů a pozemků.

Výnosové nemovitosti

Úvěr na komerční nemovitost lze zajistit na fyzickou osobu (na RČ nebo IČO), zavedenou právnickou osobu podnikající mimo obor pronájmu nemovitostí, a také na projektovou právnickou osobu založenou pouze za účelem nákupu a správy nemovitosti. V tomto případě postačí u fyzických osob prokázat jakékoliv základní příjmy zajišťující chod jednotlivce/domácnosti a záruka návratnosti je analyzována pouze na základě dlouhodobého výnosového potenciálu nemovitosti.

Projektové (developerské) financování

Pro klienty z řad právnických i fyzických osob zajišťujeme financování výstavby či komplexní rekonstrukce komerčních i bytových objektů. Jedná se o objekty určené k následnému pronájmu či prodeji jednotlivých provozoven nebo bytů nebo ke kombinaci obou účelů. Ukázky realizovaných financování v této oblasti najdete v sekci reference.

Žadatelem o úvěr může být podnikající fyzická osoba nebo účelově založená projektová právnická osoba. Úvěry jsou zpravidla jištěny pouze vznikající nemovitostí a návratnost je analyzována na základě posuzování reálnosti budoucích tržeb z prodeje či pronájmu částí nemovitostí.

Parametry nabízených produktů zahrnují úrokovou míru 3 – 5.5% p.a., dobu splatnosti 1 rok – 30 let, možnost zajištění úvěru až do výše 100% z hodnoty nemovitosti, možnost bezplatné restrukturalizace úvěru v průběhu splácení.

NEOFIN, spol. s r.o.
je zavedenou privátní poradenskou společností zajišťující financování všech typů nemovitostí se specializací na komerční objekty.   
     (REFERENCE)
        TOPlist  

NEOFIN, spol. s r.o., tel: 775 916 312

neofin@neofin.cz

Copyright © 2006 CITY PRINT s.ro.