logo společnosti NEOFIN, spol. s r.o.
Financování
komerčních
nemovitostíBezúčelové úvěry
a novinkyPodnikatelské úvěry


Hypotéka
pro začátečníkyPostup při realizaci, vstupní podklady


Bezplatná poradna


Profil společnosti,
spolupráce, KONTAKTYVzory financovaných objektů 

 

Postup a podmínky realizace Vašeho projektu:

1. BEZPLATNÁ analýza a návrh způsobu financování.

2. BEZPLATNÁ prognóza hodnoty nemovitosti od smluvního znalce konkrétní banky.

3. VYŘÍZENÍ financování a podpis úvěrové smlouvy v bance.

NEOFIN, spol. s r.o. zajistí zájemci do 48 hodin návrh řešení úvěrových potřeb a zároveň srovnávací nabídku finančních produktů včetně výsledku pre-scoringu, parametrů úvěru, komentovaného postupu a seznamu podkladů. Pro její zadání stačí zaslat mailem nebo poštou základní údaje o žadateli a projektu či nemovitosti. Po vypracování nabídky Vás kontaktujeme a v případě zájmu osobně navštívíme a rádi zodpovíme veškeré dotazy ke zvolenému postupu. Při vyhotovení srovnávací nabídky na financování Vaší žádosti vycházíme z možností celého finančního trhu v ČR. Nejsme svázáni s jednou či dvěmi velkými bankami, naopak při řešení žádosti vždy zvažujeme i alternativy z nebankovního sektoru.

Seznam podkladů nezbytných pro vypracování nabídky:
Ž
A
D
A
T
E
L

Fyzická
osoba

Právnická
osoba

 - průměrný příjem na jednotlivce/domácnost za měsíc

 - počet členů domácnosti

 - závazky (půjčky, leasingy, splátkové nákupy, nákupní karty, ručitelské závazky)

 - věk žadatelů


  - výsledky hospodaření za uplynulý rok

  - základací rozvaha (u nových společností)

  - předmět činnosti společnosti


N
E
M
O
V
I
T
O
S
T
  - typ nemovitosti, lokalita   - předpokládaná hodnota nemovitosti

  - zaměření nemovitosti (administrativa, výroba, atd.)

  - předpokládaný roční výnos (u výnosových nemovitostí)

  - stručný tech. popis nemovitosti

  - foto objektu


Ú
V
Ě
R
 - požadovaná výše úvěru

  - účel použití prostředků

V případě zájmu klienta o nabídnuté úvěrové řešení zajišťujeme na vlastní náklady prognózu hodnoty od příslušného znalce v oboru nemovitostí, který je akceptován zvolenou bankou.

Tato prognóza spolu se souběžně provedeným pre-scoringem (posouzením vstupních údajů úvěrovou metodikou banky) s velkou mírou pravděpodobnosti určí maximální možnou výši úvěru,

a to bez jakýchkoliv finančních či časových nákladů klienta.

Pro naše klienty provádíme vyřízení úvěrových prostředků na základě plné moci a ve většině případů zveme klienta do banky poprvé až k podpisu úvěrové smlouvy. Naše asistence začíná na základě projevu zájmu klienta o navržená řešení a spočívá v odborné pomoci při přípravě úvěrových podkladů a bankovních formulářů, zajištění znaleckého posudku, obhajobě úvěrové žádosti během analytického řízení na bankách, asistence při uzavírání úvěrové smlouvy a úkonech na katastrálních úřadech a asistence při plnění podmínek podmiňujících zahájení čerpání úvěru.

Výše popsaná asistence společnosti NEOFIN, spol. s r.o. je v případě zajišťování standardních úvěrů ZDARMA. V nestandardních případech náleží společnosti NEOFIN, spol. s r.o. odměna. Výše odměny je dohodnuta po provedení vstupní analýzy případu a je vždy splatná až k datu čerpání úvěrových prostředků.

Nad rámec případné cílové odměny nehradí klient ŽÁDNÉ vstupní POPLATKY ani průběžné náklady.

Na žádost klienta zajistíme i zvýhodněné pojištění nemovitosti a kompletní právní servis v oboru nemovitostí a nájemních a úvěrových vztahů

NEOFIN, spol. s r.o.
je zavedenou privátní poradenskou společností zajišťující financování všech typů nemovitostí se specializací na komerční objekty.   
     (REFERENCE)
          

NEOFIN, spol. s r.o., tel: 775 916 312

neofin@neofin.cz

Copyright © 2006 CITY PRINT s.ro.